Vintage Italian Religious and Blue Enamel Mother Mary 20” Necklace
Vintage Italian Religious and Blue Enamel Mother Mary 20” Necklace
Vintage Italian Religious and Blue Enamel Mother Mary 20” Necklace
Vintage Italian Religious and Blue Enamel Mother Mary 20” Necklace

Vintage Italian Religious and Blue Enamel Mother Mary 20” Necklace

Regular price
Sold out
Sale price
$50.00

Vintage Italian Religious and Blue Enamel Mother Mary 20” Necklace